Palaa kauppaan

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Rautalammin museo/Peuran museosäätiö sr (y-tunnus 0220759-0)

Kuopiontie 26

77700 Rautalampi

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Mirja Korhonen
Puhelin +358 44-7530 143
Sähköposti mirja.korhonen@rautalamminmuseo.fi

REKISTERIN NIMI

Rautalammin museon asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Rautalammin museon verkkokaupan asiakkaaksi ja ostanut Rautalammin museon verkkokaupasta tuotteita tai palveluita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Rautalammin museon verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden lähetysten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Rautalammin museon verkkokaupan ja Rautalammin museon toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Rautalammin museon verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Rautalammin museo saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Rautalammin museon asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Rautalammin museolla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Rautalammin museon asiakaspalveluun, sähköpostitse asiakaspalvelu@rautalamminmuseo.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Rautalammin museon käytössä, paitsi Rautalammin museon käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa esimerkiksi maksuliikenteen hoitamiseksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Rautalammin museon ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Rautalammin museon verkkokaupan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

TIETOJEN TARKISTUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:


Rautalammin museo

Kuopiontie 26

77700 Rautalampi

REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot tallennetaan SSL-suojatun yhteyden ylitse. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Rautalammin museon sisäisen verkon ja verkkokaupan käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Rautalammin museon salasanasuojatulla palvelimella.