Palaa kauppaan

Sisällys:


1 Tietosuojaseloste

2 Evästeet

3 Ympäristötoimenpiteet

3 Roskaton retkeily ja majoittautuminen


1 TIETOSUOJASELOSTE


Sitoudumme kunnioittamaan yksilön- ja yritysten tietosuojaa. Käsittelemme henkilötietoja vastuullisesti henkilötietolain asettamissa puitteissa.


1a Rekisterin pitäjä:

Grelsbölen Tila – Päisterpääntie 156 a, 21590 Karuna. Puh 044-533 0701, info@grelsbole.fi, www.grelsbole.fi


1b Rekisteriasioiden yhteyshenkilö:

Miia Juvankoski, Päisterpääntie 156 a, 21590 Karuna. Puh 044-533 0701, info@grelsbole.fi


1c Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Grelsbölen Tilan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sidosryhmäsuhteiden tai muiden niihin verrattavien suhteiden, kuten Tentsile majoittujien sekä niistä johtuvien velvoitteiden ja tehtävien hoitaminen sekä sidosryhmäyhteydenpito ja markkinointi. Yhteystietoja kerätään varauksien hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, josta yksittäisiä henkilöitä ei ole tunnistettavissa.


1d Henkilötietojen kerääminen ja säännönmukaiset tietolähteet

Varauksiin ja tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä henkilötiedot kirjataan sähköpostitse, puhelimitse, johku.fi ja booking.com varauspalveluiden tai sosiaalisen median kautta.

lähettäessäsi Grelsbölen Tilalle palautetta tai ollessasi muutoin yhteydessä sähköpostilla, palautelomakkeella, puhelimitse tai kirjeitse.

ilmoittautuessasi ja osallistuessasi Grelsbölen Tilan järjestämiin tapahtumiin, kampanjoihin, osallistuessasi kilpailuihin ja arvontoihin. Arvonnoissa käytetään sähköisiä arvontoja. Tietoja ei arkistoida myöhempää tarkoitusta varten.


Henkilötietorekisteri sisältää seuraavia tietoja:

koko nimi ja yhteystiedot (kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä maa)
yksilöintitiedot (kuten sukupuoli ja syntymävuosi ovat vapaaehtoisia)

Keräämme kausityöntekijöistä ja sidosryhmäsuhteiden hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (kuten yhteydenpitotapa, äidinkieli, maksutiedot, pankkitilitiedot sekä asiointia koskevat muut tarpeelliset tiedot)

Henkilörekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella ja/tai Grelsbölen Tilan yhteydenottolomakkeen tai muun viestintäkanavan kautta.

Antaessasi muita kuin itseäsi koskevia tietoja vakuutat, että sinulla on oikeus tällaisten tietojen ilmoittamiseen.


1e Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietokantaan kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin voidaan pitää tarpeellisena henkilötietojen käsittelyn määriteltyjen tarkoitusten kannalta. Grelsbölen Tila määrittelee tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt sekä huolehtii vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta.


1f Tietojen luovuttaminen

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU -alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen kuten esimerkiksi varausjärjestelmän ylläpitämiseen ja maksunvälitykseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että tietojen käsittely tapahtuu Tietosuojaselosteen mukaisesti.

1g Grelsbölen Tila ei vastaa sosiaalisen medioiden, kuten facebook instagram, youtuben ym kolmansien tahojen virheistä.


1h Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn periaatteet

Grelsbölen Tila noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa sekä lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Sähköinen rekisteri sijaitsee käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.  Johku.fi ja booking.com huolehtii osaltaan tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Grelsbölen Tila rajoittaa lisäksi henkilötietoja käsittelevien henkilöiden piiriä niin, että tietoihin pääsevät käsiksi vain ne ja yhteistyökumppaneiden työntekijät, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja


1i Tarkastus ja korjausoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Hänellä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista, mikäli tämä varausehtojen mukaan on mahdollista. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


 

Tietoja on päivitetty 4.12.2019 (alkuperäinen 3.5.2018)

 

2 Evästeet
Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä (väliaikaisia) istuntotunnus
-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeen tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, eväste hallinnoi myös
sisäänkirjautumista ja pääsyä sivuille, jotka on tarkoitettu vain rekisteröityneille käyttäjille. Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita ja vaikuttaa tätä kautta palvelun käytettävyyteen. Internet-selaimet pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Tarvittaessa evästeiden käytön voi poistaa selaimen asetuksista, jolloin osa toiminnallisuuksista poistuu.
Mainontaevästeitä voidaan käyttää auttamaan mainoskokemuksen optimointiin palvelun käyttäjälle. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkoja liitteitä (1 pikselin kuvatiedosto) parantaakseen mainoskokemusta. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

 

_____________________________________________________________________

3 Ympäristötoimenpiteet


Grelsbölen Tila ja Tentsile Experience Grelsböle kunnioitetaan luontoa, minimoidaan päästöt ja kierrätetään

3a Majoitus

-Meillä majoittaudutaan matalan hiilijalanjäljen ekologisessa Tentsile puihin kiinnitetyissä telttoissa ja Amok riippumatto majoitteissa. Majoituspaikoissa käytetään kompostoivaa wc:tä ja kompostoria. Retkeily ja majoitus ovat roskatonta.
-matalan hiilijalanjäljen elämysmajoituspaikassa ei käytetä sähköä eikä juoksevaa vettä. Kylmä vesi tulee ainoastaan rannan saunarakennukseen.
-Majoittautujia opastetaan jätteiden lajiteluun, kierrätykseen ja kompostointiin
-laavunuotiolla käytetään oman metsän ekologisesti kuivattua puuta ja sytykkeinä kuivaa kaarnaa tai oman metsän tervasta
-tarjoilut hoidetaan pestävillä astioilla tai kierrätykseen soveltuvin materiaalein 
-polttopuita kerätään oman metsän puusta, pääsääntöisesti koivu ja leppä. Puut kuivataan ekologisesti merituulen avulla laakealla kallioaukealla. 


3b Viljelykasvit
-Tilan perunat viljellään ilman kasvinsuojeluaineita. Rikkaruohoja torjutaan mm kuokkimalla rikkakasvit ja mullitsemalla perunamaa. 
 Suurin osa perunasadosta nostetaan käsin kuokkimalla.
-Tyrnin viljely ilman kasvinsuojeluaineita ja lannoitteita jo vuodesta 1984 alkaen.            -myydään maatalouden ja maatilaleipomon tuotteita suoraan omalta tilata, omalta itsepalvelukioskilta mahdollisimman paljon                                                                      


3c Peltojen muokkaus
-maata muokkataan pienillä koneilla, joka rasittavat peltoja vähemmän
-turhaa muokkausta ja kasvinsuojelua vältetään
-maat pyritään kyntämään syksyihin tai keväisin, jolloin maa kuohkeutuu ja ovat keväällä helposti viljeltävissä. Osa pellosta on viher-nurmena, joka kuohkeuttaa ja parantaa maan laatua


3d Tilaleipomo ja pitoplavelu
-leipomossa käytetään oman tilan tarkistettua viljaa, jota jauhetaan oman tilan pienellä kivimyllyllä tarvittava pieni määrä tarpeisiin,noin 4 kertaa vuodessa
-käytetään mahdollisuuksien mukaan lähialueen tuottajien ja oman metsän antia sekä omilla pelloilla tuotettuja tuotteita valmistukseen
-Pieni osa-aika leipomo käyttää kahta kotiuunia yhden pienen teollisuusuunin sijaan. Säästää sähköä huomattavasti


3e Paperi
-laskutus ja kirjanpito on siirretty pääsääntöisesti sähköiseksi paperisen tilaan. Säästää myös tilaa kirjanpitomappien sijaan.


3f Muuta
-talousrakennuksissa vesikiertoinen patterilämmitysjärjestelmä ja huonekohtainen patterilämpöjen säätö. mm asuintalossa ja laavulla käytetään lämmitykseen uudistuvaa energian lähdettä, oman metsien myytäväksi kelpaamatonta puuta. Esim myrskyn kaatamat puut tai puiden isommat oksat. Päästöjen minimoimiseksi käytetään kuivaa puuta ja sytykkeenä puun kaarnaa tai pihasita puun osaa. 

 

Tietoja päivitetty 9.2.2020

Alkuperäinen 20.11.2018 

____________________________________________________________________

4 ROSKATON RETKEILY JA MAJOITTAUTUMINEN

Roskaton retkeily ehkäisee jätteiden syntymistä.

Grelsbölessä siirtytään roskattomaan retkeilyyn ja majoittautumiseen 1.3.2020

 

Toimi näin

 • Pakkaa evääsi kestäviin ja pestäviin rasioihin ja pusseihin. Näin vähennät retkellä syntyvää jätettä.
 • Ruoantähteet ja muut biojätteet voi jättää Tentsilemäen kompostoriin. Muistathan, että vain biojätteet kompostoituvat. Muita jätteitä ei saa laittaa kompostoitavan jätteen joukkoon.  
 • Polta puhdas paperi tai pahvi tulentekopaikalla. Ethän jätä paperia laavulle tai polttopuukatokseen.
 • Tuo muut jätteet maastosta ja majoituspaikasta pois ja vie kotiisi roskiksiin.
 • Tupakantumpit eivät kuulu luontoon eikä nuotiopaikoille. Kerää ne mukaasi tai laita laavun takana olevaan kannelliseen lasipurkkiin.
 • Siivoa omat jälkesi ja pidä huolta yleisestä siisteydestä
 • Itsepalvelukioskin jäteastiat ovat kioskin asiakkaita ja kioskista tulevia jätteitä varten, kuten jäätelöpaperit,trip-mehupurkit yms
 • Talonväen jäteastia parkkipaikalla on vain talon isäntäväkeä varten.

Yleissääntö on siis:

Kompostoituvat biojätteet voit jättää kompostiin, muut mitä toit mukanasi, viet mennessäsi.

Kompostoriin soveltuvat mm seuraavat jätteet:

 • tee, teepussit, kahvinporot ja -suodattimet
 • talouspaperi, nenäliinat, munakotelot
 • vihannekset, hedelmät ja marjat. Näiden kuoret ja varret/rontit: mm perunat, porkkanat, sipulit, omenat, päärynät, banaanit, mandariinit, mansikat
 • leipä ja leivän tähteet
 • ruoantähteet
 • raaka ja kypsennetty liha ja kala
 • maitotuotteet, esim. piimä, jogurtti
 • munat ja munankuoret

Alkuperäinen 9.2.2020