Palaa kauppaan

Toimitusehdot

Omistaja

Grelsbölen Tila
Päisterpääntie 156 a
21590 Karuna, Finland, Y-tunnus 2261642-0
Puh. +358 44 533 0701, info@grelsbole.fi

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja vuokratessa/varatessaan/ostaessaan Grelsbölen Tila/Tentsile Experience Grelsbölen tuotteita ja palveluja.

Varausehdot

Varaaminen Johkun varausjärjestelmän kautta

 • Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmästä lähettää vahvistus maksun kuitaanuttua. Tähän saattaa mennä muutama päivä.
 • Grelsbölen Tila ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä asiakaspalveluun tilanteen korjaamiseksi.
 • Grelsbölen Tila ei anna takuuta siitä, että epäonnistuneesta varauksesta johtuen,kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde on varattu päällekäin samanaikaisesti kahdesta tahosta,mikä ei pitäisi normaaliolosuhteissa olla mahdollista. Tilanteessa Grelsbölellä on oikeus peruuttaa varattu tilaus, ilmoittamalla siitä asiakkaalle viipymättä. Tässä tapauksessa Grelsböle joko palauttaa varatun varauksen hinnan kokonaisuudessa tai tarjoaa vaihtoehtoista päivää asiakkaan valinnan mukaan. Muita kuluja ei korvata.
 • Majoitusvuorokausi alkaa klo 15 ja päättyy seuraava päivänä klo 12
 • Majoitukseen saapuvat: odotamme asiakkaiden saapuvan Tentsile majoitukseenklo 15-16 välisenä aikana. Mikäli saavutte muuta aikana. Arvioitu saapumisaika sovitaan hyvissä ajoin, erikseen majoituspalvelun kanssa.  Hyvissä ajoin tarkoittaa vähintää yhtä vuorokautta ennen saapumistanne.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Grelsbölen Tila on saanut tiedon peruutuksesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
  • ensisijaisesti pyritään vaihtamaan paremmin sopivaan päivään saman kesän, aiempaan/myöhempään aikankohtaan, mikäli tämä ei onnistu
  • ja asikas peruuttaa, kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 3 vrk, peruutetun varauksen kokonaissummasta peritään 50% maksu. 
  • Grelsbölen Tila yrittää myydä peruutusta vielä nopean varaajan edullisempaan hintaan. Mikäli peruuntuneeseen varaukseen saadaan uusi tilaus, peruutuksesta maksemaan alkuperäinen summa miinustettuna nopean varaajan summalla. Peruuntunut asiakas maksaa tällöin vähemmän kuin 50% hinnasta. Esim alkuperäinen hinta 240e, nopean varaajan etu 200e. Peruuttava asikas maksaa tällöin 40e. Huomattavasti vähemmän kuin 50%
  • sairastapauksissa, varauksen päivää pyritään ensisijaisesti siirtämään saman kesän myöhempään aikankohtaan.
  • Mikäli sairauden johdosta tämä ei ole mahdollista, maksetaan perhe/telttakunnalle koko summa takaisin. Isommat ryhmät/seurat, jossa maksu henkilömäärän mukaan, vain sairastunut saa maksun takaisin, alla ehdot. Tässä, jos lapsi ja aikuinen, niin molemmat saavat maksun takaisin, alla ehdot.
  • Sairastapauksissa riittää sähköpostitse/tekstiviestitse/postitse lähetetty selvitys estymisestä, tämän päivän tuloon, viralliselta taolta (lääkäri ym). esimerkiksi lääkärin kirjoittama todistus/selvitys. Potilas on ollut ko sairaalassa hoidossa pvm, ja siten estynyt saapumaan Tentsile majoitukseen pvm:llä. Pvm ja lääkärin allekirjoitus. Leima tai vastaava joka todistaa oikeellisuuden. Emme tarvitse sairauden syitä.
  • Alennuskoodilla/nopeanvaraajan eduilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Grelsbölen Tila irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.
 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

 

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Nukkumatilaan, eli katettuun tentsileeseen ei tuoda kenkiä, läpyköitä tai muita jalkineiksi luokiteltavia. Alempana olevalle reiälliselle tasolle jätetään rinkat ja kengät. Huomio vesisateessa, jätetään mahdoillisimman keskelle tasoa. Silloin eivät kastu.
 • Asiakkaan poistaessa sadesuojan, tulee asiakkaan huolehtia, että mahdollisen sateen sattuessa sadesuoja on tentsileen päällä. Kun asiakas ei oleile tentsileessä, tulee kaikki vetoketjulliset luukut sulkea, mahdollisten itikoden sisään pääsemisen estämiseksi.
 • Kotiin lähdettäessä asikas huolehtii, että sadesuoja on tentsileen päällä, eikä mahdollinen sade pääse kastelemaan itse nykkymapaikkaa. Kaikki luukkujen vetoketjut ovat suljettuina. Mikäli asiakkaalla on vaikeuksia saada sadesuoja päälle, hänen tulee ilmoittaa Grelsbölen henkilökunnalle asiasta. 
 • Grelsbölen petivaatteet tulee jättää tentsileeseen sisälle.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä Grelsbölen Tilalle.
 • Asiakas huolehtii kohteen pihapiirin siisteydestä,ei jätä roskia luontoon, sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana vuokrapaikalta. Lasiset ja muoviset pullot asiakkaan tulee itse toimittaa kierrätykseen, esim kauppojen pullonpalautuspisteisiin. Eco- wc:hen ei saa laittaa muuta kuin ihmisestä tulevaa jätöstä. Polttopuita tulee käyttää kohtuudella. Grilliin saa tulen sytyttää vain silloin,kun tulenteko on sallittua. Tämän voit tarkistaa mm sivulta https://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset Grelsbölen Tila voi myös kieltää tulen teon, mikä katsoo sen tarpeelliseksi. Pienellä retkikeittimellä erityistä varovaisuutta noudattaen, ruokien lämmitys vain Tentsilemäen laavulla on sallittua, metsäpalovaroituksen aikana.
 • Lemmenpesässä metsäpalovaroituksen aikana, ei saa käyttää pallogrilliä eikä retkikeitintä. Kurjenmiekassa avotulen teko tai retkikeittimellä lämmittäminen on kiettetty kaikkina vuodenaikoina. Mikäli toisin ei palvelukuvauksessa ole määritelty. 
 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä. Mikäli kohteen hinta sisältää loppusiivouksen, tämä on aina erikseen mainittu varattavassa kohdekuvauksessa. 
 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoomatta, laskuttaa Grelsbölen Tila kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti kuitenkin vähintään 50 euroa.
 • Lomakohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja Tentsileissä, ellei toisin ole kohdekuvauksessa mainittu.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Grelsbölen Tilalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
 • Grelsbölen Tila ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja. 

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestäkirjallisesti.
 • Grelsbölen Tila pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja Grelsbölen Tila eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Maksuehdot

 • Grelsbölen Tila soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Grelsbölen Tila ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen laskulla 
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä
  • Mikäli varattaavan kohteen laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus poistuu ja kode palautuu takaisin varausjärjestelmään.
 • Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Maksukaista Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4). Paybyway Oy näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paybyway Oy:llä on maksulaitoksen toimilupa.

  Maksukaista, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)

  Sähköposti: asiakaspalvelu@maksukaista.fi

  Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)

  Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Grelsbölen Tila ei käsittele tilausta.

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Vuokraamme tuotteita ja palveluja täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Grelsbölen Tilalla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Jokaista asikasta koskee jokamiehenoikeudet. Grelsbölen Tilalla on oikeus kieltää omistamallaan alueella, omilla erityisehdoillaan vielä toimintaa. Nämä ehdot ovat yllä tai varoituspaikkojen kohdekuvaksissa erikseen mainittuja seikkoja: Jokamiehenoikeudet löydät täältä: https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Jokamiehenoikeudetesite(4450)