Palaa kauppaan

Toimitusehdot

Omistaja

Grelsbölen Tila
Päisterpääntie 156 a
21590 Karuna, Finland, Y-tunnus 2261642-0
Puh. +358 44 533 0701, info@grelsbole.fi

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja vuokratessa/varatessaan/ostaessaan Grelsbölen Tila/Tentsile Experience Grelsbölen tuotteita ja palveluja Internet-palveluissa.

Varausehdot

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Grelsbölen Tila ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä asiakaspalveluun tilanteen korjaamiseksi.
 • Grelsbölen Tila ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.
 • Mikäli kohde on varattu päällekäin samanaikaisesti kahdesta tahosta,Grelsbölellä on oikeus peruuttaa varattu tilaus ilmoittamalla siitä asiakkaalle viipymättä. Tässä tapauksessa Grelsböle joko palauttaa rahat tai tarjoaa vaihtoehtoista päivää asiakkaan valinnan mukaan. Muita kuluja ei korvata.
 • Majoitusvuorokausi alkaa klo 15 ja päättyy seuraava päivänä klo 12
 • Majoitukseen saapuvat: odotamme asiakkaiden saapuvan Tentsile majoitukseenklo 15-16 välillä. Mikäli saavut muuta aikana, sovitaan Saapumisaika erikseen majoituspalvelun kanssa. 

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Grelsbölen Tila on saanut tiedon peruutuksesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 10 vrk, peritään 50% kohteen vuokrahinnasta.
  • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Grelsbölen Tila irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.
 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

 

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä Grelsbölen Tilalle.
 • Asiakas huolehtii kohteen pihapiirin siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä, mikäli toisin ei palvelukuvauksessa ole määritelty.
 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä. Osa kohteista voi sisältää loppusiivouksen palveluna, jolloin tämä on aina erikseen mainittu kohdekuvauksessa.
 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoomatta, laskuttaa Grelsbölen Tila kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti kuitenkin vähintään 50 euroa.
 • Lomakohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja Tentsileissä ellei toisin ole kohdekuvauksessa mainittu.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Grelsbölen Tilalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
 • Grelsbölen Tila ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestäkirjallisesti.
 • Grelsbölen Tila pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja Grelsbölen Tila eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Maksuehdot

 • Grelsbölen Tila soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Grelsbölen Tila ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen laskulla 
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä
  • Mikäli varattaavan kohteen laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus poistuu ja kode palautuu takaisin varausjärjestelmään.
 • Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Maksukaista Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4). Paybyway Oy näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paybyway Oy:llä on maksulaitoksen toimilupa.

  Maksukaista, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)

  Sähköposti: asiakaspalvelu@maksukaista.fi

  Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)

  Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Grelsbölen Tila ei käsittele tilausta.

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Vuokraamme tuotteita ja palveluja täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Grelsbölen Tilalla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.