Palaa kauppaan

 

Toimitusehdot

Omistaja

Grelsbölen Tila
Päisterpääntie 156 a
21590 Karuna, Finland, Y-tunnus 2261642-0
Puh. +358 44 533 0701, info@grelsbole.fi

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja vuokratessa/varatessaan/ostaessaan Grelsbölen Tilan ja sen alanimeä käyttävän Tentsile Experience Grelsbölen tuotteita ja palveluja. Varausehdot astuvat voimaan heti varauksen/vuokrauksen/ostamisen tekohetkellä.

Varaus/vuokraus ehdot

 • Varauksen voi tehdä johku.com tai booking.com verkkokaupassa, paikanpäällä, puhelimitse, sähköpostitse tai internet-varauksena. Asiakkaan tekemä varaus on sitova.
 • Varausta tekevältä asiakkaalta tarvitaan aina vähintään varauksen tekijän koko nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelin numero. Varauksen tekijän tulee olla täysi-ikäinen, vähintään 18-vuotta täyttänyt. 
  Tietojen oikeellisuus voidaan tarkistaa majoituspaikalle saapuessanne.
 • Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Grelsbölen Tila ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta, vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä asiakaspalveluun tilanteen korjaamiseksi.
 • Grelsbölen Tila ei anna takuuta siitä, että epäonnistuneesta varauksesta johtuen,kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde on varattu päällekäin samanaikaisesti kahdesta tahosta,mikä ei pitäisi normaaliolosuhteissa olla mahdollista. Tilanteessa Grelsbölellä on oikeus peruuttaa varattu tilaus, ilmoittamalla siitä asiakkaalle viipymättä. Tässä tapauksessa Grelsböle joko palauttaa varatun varauksen hinnan kokonaisuudessa tai tarjoaa vaihtoehtoista päivää asiakkaan valinnan mukaan. Muita kuluja ei korvata.
 • Majoitusvuorokausi alkaa kohteissa erikseen ilmoitettuina aikoina. Yleisesti klo 13 tai 15 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12 mennessä. Tarkista kohteen kuvauksesta tarkemmat ajat. Erityistapahtumat ovat aina erikseen ilmoitettuina ajankohtina ja monesti myös eri hintaisia. 
 • Majoitukseen saapuvat: Meillä ei ole vastaanotto pistettä. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan arvioidun saapumisajan hyvissä ajoin ennen saapumistaan majoitus paikalle. Hyvissä ajoin tarkoittaa viimeistään 1 vuorokautta ennen saapumistaan.Mikäli asiakas ei ilmoita saapumisaika ansa oletamme hänen saapuvan klo 15-16 välisenä aikana. Grelsböle ei ota vastuuta siitä, mikäli asiakas laiminlyö ilmoittamisen. Asiakkaan on tällöin soitettava ilmoitustaululla olevaan numeroon ja hän saa neuvot puhelimitse. 
 • Osassa kohteista on kellon aikoihin sidottuja ehtoja. Asiakkaan tulee tarkistaa nämä kohteen kuvauksesta. 
 • Välinevuokraus: välineet vuokrataan siinä kunnossa kuin ne  vuokraushetkellä ovat. Välineet tulee palauttaa samassa kunnossa, kuin ne olivat vuokran alkamishetkellä.Vuokraaja vastaa myös muista vuokravälineitä, joita käyttävät hänen seurassaan olevat henkilöt. Mikäli välineistölle tapahtuu rikkoontuminen, joka on selkeästi aiheutettu tahallaan tai väärällä toimintatavalla, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vastaavan tuotteen senhetkisen hinnan vuoranantajalle sekä mahdolliset tahallisesta välinerikosta johtuen vuokranmenetyskulut saman päivän ja seuraavien 2 päivien vuokrauksille. Vuokraaja vastaa myös siitä, ettei tahattomasti jätä vuoravälineitä sellaiseen paikkaan tai sitomatta, josta ne voivat hävitä tai karata omatoimisesti. Tämä koskee myös vuora-ajan jälkeen tapahtuva, tuotteet tulee jättää osoitettuun paikkaan, osoitetulla tavalla. Jolloin vuokraväline ei pääse omatoimisesti karkaamaan. esim kajakki ohjautumaan mereen tai mela, väärässä paikassa esim laiturilta veteen.
 • Ostettu tuote: Netin kautta ostetussa tuotteessa /lahjakortissa on 14 vrk:n lakisääteinen palautusoikeus ja vaihto-oikeus, tuotteen saapumisesta asiakkaalle. Ennen palautusta pyydetään olemaan yhteydessä palauttamisen johdosta info@grelsbole.fi. Kaikki netin kautta ostetut palautukset käsitellään sähköisesti. Palautuksen saa lähettää vasta, kun myyjältä on siihen annettu kirjalliset ohjeet. Muussa tapauksessa emme vastaa palautettujen tuotteiden palautuskuluista.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Grelsbölen Tila on saanut tiedon peruutuksesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
 • ensisijaisesti pyritään vaihtamaan paremmin sopivaan päivään saman kesän, aiempaan/myöhempään aijankohtaan, mikäli tämä ei onnistu
 • ja asikas peruuttaa, kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 3 vrk, peruutettua varausta ei hyvitetä. 2 viikkoa ennen peruutetuista varauksista maksamme 50% rahat takaisin, mikäli ensisijaisesti siirtäminen toiseen ajankohtaan ei ole mahdollista. 
 • Grelsbölen Tila yrittää kaikin tavoin myydä perutettua paikkaa vielä nopean varaajan edullisempaan hintaan. Mikäli peruuntuneeseen varaukseen saadaan uusi tilaus, asiakkaalle palautetaan maksettu maksu, josta on vähennetty 30euron suuruinen  asioiden käsittely ja uudelleenvuokrauksen kuluva hinta. 
 • sairastapauksissa, varauksen päivää pyritään ensisijaisesti siirtämään saman kesän myöhempään aikankohtaan.
 • Mikäli sairauden johdosta tämä ei ole mahdollista, maksetaan perhe/telttakunnalle koko summa takaisin. Alla ehdot. Isommat ryhmät/seurat/tyky-päivät/erityis tapahtumat, jossa maksu henkilömäärän mukaan, vain sairastunut saa maksun takaisin, alla ehdot. Tässä, jos lapsi ja yksi (1) aikuinen, niin molemmat saavat maksun takaisin, alla ehdot. Lapseksi katsotaan alle 12-vuotias. Mikä vanhempi sairastuu, ja vain yksi aikuinen on saapumassa lapsen seurana, tällöin lapsi on estynyt myös tulemaan, korvaus oikeuttaa molemmille. Mikäli lapsi yli 12-v sairastuu, tämä ei ole este vanhemmalle saapua päivän tapahtumaan. Majoituksessa voidaan tästä poiketa.
 • Sairastapauksissa riittää sähköpostitse/tekstiviestitse/postitse lähetetty selvitys estymisestä, ko päivän tuloon, viralliselta taolta (lääkäri ym).  Esimerkki lääkärin kirjoittamasta selvityksestä tai todistuksesta: 

  "                                                    Selvitys 

  Potilas on ollut Kaarnamäen sairaalassa hoidossa 2-4-6.2019 ja potilas on siten estynyt saapumaan Tentsilemäen Tarpojat tapahtumaan 3.6.2019.

   

  Paikka ja aika:

  Kaarnamäki 4.6.2019 

   

  Erikoistuva lääkäri Terho Tentsile  

   

   

  Kaarnamäen sairaala

  Kaarnatie 4-5

  1-2998 Kaarnamäki                                                                     ”

 • Sairaalan/hoitopaikan leima tai vastaava, joka todistaa oikeellisuuden.

 • Emme siis tarvitse sairauden syitä.

 • Mikäli asikas on jo kotiutunut, mutta edelleen sairaana tai esim jalka paketissa, lääkäri kirjoittaa pyydettäessä ed,mainitunlaisen selvityksen.
 • Alennuskoodilla/nopeanvaraajan eduilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Muita maksun takaisin saamiseen ja peruutukseen liittyviä ehtoja: Vuokraajan /varaajan/ostajan tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme, mikäli huomaa puutteita majoituksessa tai varauksissa /vuokrauksissa/ostetussa tuotteessa välittömästi, kun asian huomasi. Ilmoitukset, kuten emme saaneet sähköpostia, emme saaneet laskua,  tulee varaajan/ostajan tarkistaa myös roskaposti, mikäli viesti /lasku on mennyt sinne. Emme vastaa sähköpostin välityksestä.  Mikäli ette saa viestiä 5 päivän sisään kannattaa soittamalla kysellä asiaa. Viestin saamatta jääminen ei ole peruutuksen syy.  Vuokraajan/varaajan /ostajan tulee tiedustella asiaa puhelimitse Grelsbölen Tilalta ja selvittää mahdollinen viestin kulkeminen.  Asiakkaan tulee myös pitää huoli ettei mahdollisten ilmoituksen estyminen johdu liian täynnä olevasta sähköpostista. Me välitämme sähköpostin ja laskun uudestaan asiakkaalle 2 kertaa, mikäli järjestelmä ilmoittaa, ettei asiakasta tavoiteta sähköpostilla tai laskutuspalvelun kautta. Mikäli asiakasta ei tavoiteta, Tämän jälkeen tilaus/osto peruuntuu ilman erillistä ilmoitusta. 

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Grelsbölen Tila tai sen sen alanimeä käyttävän Tentsile Experience Grelsböle, irtisanoa vuokra/varaus -sopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen varanneelle/vuokranneelle asiakkaalle.
 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa varaus/vuokra siirrettyä parempaan ajankohtaan tai hinta kokonaisuudessaan takaisin. Kyseessä voi olla yksi  osa-alue ylivoismaisen esteen alaisuudessa. Silloin, kun kyseessä on yksi osa-alue, mikä on ylivoimaisen esteen alaisuudessa. Palautetaan tälle osa-alueelle,sen osa-alueen vuokra/varaushinta takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta varaus/vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata. 

 

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Nukkumatilaan, eli katettuun tentsileeseen ei tuoda kenkiä, läpyköitä tai muita jalkineiksi luokiteltavia. Alempana olevalle reiälliselle tasolle jätetään rinkat ja kengät. Huomio vesisateessa, jätetään mahdoillisimman keskelle tasoa. Silloin eivät kastu. Asiakas vastaa siitä, että, noudattaa annettuja ohjeita. 
 • Asiakkaan poistaessa sadesuojan, tulee asiakkaan huolehtia, että mahdollisen sateen sattuessa sadesuoja on tentsileen päällä. Kun asiakas ei oleile tentsileessä tai nukkuu, tulee kaikki vetoketjulliset luukut sulkea, mahdollisten itikoden sisään pääsemisen estämiseksi. Samoin myös poistuessa tentsileen lähettyviltä. Kuten kävelylle, kotii lähtiessä ym tapauksissa 
 • Kotiin lähdettäessä asikas huolehtii, että sadesuoja on tentsileen päällä, eikä mahdollinen sade pääse kastelemaan itse nukkumapaikkaa. Kaikki luukkujen vetoketjut tulee ovat suljettuina. Mikäli asiakkaalla on vaikeuksia saada sadesuoja päälle, hänen tulee ilmoittaa Grelsbölen henkilökunnalle asiasta ennen poistumista Grelsbölestä. 
 • Grelsbölen petivaatteet tulee jättää nukkumistilaan, tentsileeseen sisälle.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita, rikkoontumisia tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä Grelsbölen Tilalle.
 • Asiakas huolehtii kohteen pihapiirin siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana vuokrapaikalta.
 • Asiakas vastaa tentsileessä hänen majoituksen ajan ja suorittaa loppusiivouksen puhdistamalla tentsileestä neulaset ym pois sekä huolehtii omien roskiensa kuljetuksesta majoitus palata pois. 
 • Grelsbölessä on käytössä roskaton retkeily ja majoittautuminen. Kaikki, mitä asiakas itse tuo mukanaan, jaksaa kantaa kotiin takaisin., Alla roskattomaan retkeilyyn liittyvä tiedote:
 • Roskaton retkeily ehkäisee jätteiden syntymistä. Grelsbölessä siirrytään roskattomaan retkeilyyn ja majoittautumiseen 1.3.2020
 • Toimi näin:
  • Pakkaa evääsi kestäviin ja pestäviin rasioihin ja pusseihin. Näin  vähennät retkellä syntyvää jätettä. 
  • Ruoantähteet ja muut biojätteet voit jättää Tentsilemäen kompostoriin. Muistathan, että vain biojätteet kompostoituvat. Muita jätteitä ei saa laittaa kompostoitavan jätteen joukkoon.  
  • Polta puhdas paperi tai pahvi tulentekopaikalla. Ethän jätä paperia laavulle tai polttopuukatokseen.
  • Tuo muut jätteet maastosta ja majoituspaikasta pois ja vie kotiisi roskiksiin.
  • Tupakantumpit eivät kuulu luontoon eikä nuotiopaikoille. Kerää ne mukaasi tai laita laavun takana olevaan kannelliseen lasipurkkiin.
  • Siivoa omat jälkesi ja pidä huolta yleisestä siisteydestä.
  • Itsepalvelukioskin jäteastiat ovat kioskin asiakkaita ja kioskista tulevia jätteitä varten, kuten jäätelöpaperit,    trip-mehupurkit yms
  • Talonväen jäteastia parkkipaikalla on vain talon isäntäväkeä varten
  • Yleissääntö on siis: Kompostoituvat biojätteet voit jättää kompostiin, muut mitä toit mukanasi, viet mennessäsi
   • Kompostoriin soveltuvat mm seuraavat jätteet: tee, teepussit, kahvinporot ja -suodattimet
   • talouspaperi, nenäliinat, munakotelot
   • vihannekset, hedelmät ja marjat. Näiden kuoret ja varret/rontit: mm perunat, porkkanat, sipulit, omenat,   
   • päärynät, banaanit, mandariinit, mansikat
   • leipä ja leivän tähteet
   • ruoantähteet
   • raaka ja kypsennetty liha ja kala
   • maitotuotteet, esim. piimä, jogurtti
   • munat ja munankuoret
   • Lasiset ja muoviset pullot asiakkaan tulee itse toimittaa kierrätykseen, esim kauppojen pullonpalautuspisteisiin.
 • Eco- wc:hen ei saa laittaa muuta kuin ihmisestä tulevaa jätöstä.
 • Polttopuita tulee käyttää kohtuudella.
 • Tulenteko ja metsäpalovaroitus:

  • Tulenteko on sallittua niille osoitetuilla paikoilla Tentsilemen laavugrillissä ja Lemmenpesän grillissä. Avotulen sytyttäjä on vastuussa tekemästään tulesta. Huolellisesti tehty ja vartioitu avotuli ei aiheuta vaaratilanteita. Tenstilemäellä ja Lemmenpesässä on alkusammutusvälineet.
  • Metsäpalovaroituksen voimassaoloaikana tulenteko ei ole sallittua. Kertakäyttögrilli on myös avotuli, eikä näin sallittu palovaroituksen aikana.
  • Pieni retkikeitin metsäpalovaroituksen aikana on sallittua Tentsilemäen laavulla, varovaisuutta noudattaen. Tästä on kuitenkin ilmoitettava majoituspaikalle. Metsäpalovaroitus ilmoittelua voitte tiedustella meiltä tai seurata netistä:https://www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukse
  • Grelsböle pidättää oikeuden muuttaa ehtoja sään mukaan
  • Lemmenpesässä metsäpalovaroituksen aikana, ei saa käyttää grilliä eikä retkikeitintä.
  • Kurjenmiekassa avotulen teko tai retkikeittimellä lämmittäminen on kiettetty kaikkina vuodenaikoina. Mikäli toisin ei palvelukuvauksessa ole määritelty. 
 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä. Roskat viedään majoitteesta ja majoituspaikalta pois. Majoitteesta pyyhitään neulaset ym pois. 
 • Asikas voi erikseen ja halutessaan ostaa loppusiivouksen. Asiakkaan tulee itse tiedustella tätä mahdollisuutta majoittajalta.
 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoamatta, laskuttaa Grelsbölen Tila kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti kuitenkin aina vähintään 50 euroa.
 • Lomakohde on asiakkaan käytössä aiemmin mainittuna tai kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja Tentsileissä ja Amokeissa sisällä.

Vahinkojen korvaukset

 • Varauksen tekijä eli varaaja on velvollinen korvaamaan Grelsbölen Tilalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista, hänen seurassaan kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
 • Grelsbölen Tila ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja. Grelsbölen Tila ei ole vastuussa majoittautujien ja retkeilijöiden maastossa liukastumisista, kaatumisista ym niihin rinnastettavista seikoista.
 • Grelsbölen Tila ei myöskään vastaa väärin käytettyjen Tenstileiden tai Amokkien aieuttamasta haitasta, putoamisesta ym.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.
 • Grelsbölen Tila pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja Grelsbölen Tila eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. 
 • Grelsbölen Tilalla on oikeus myös saattaa riita-asia oikeuden käsiteltäväksi.

Maksuehdot

 • Grelsbölen Tila soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Grelsbölen Tila ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen laskulla 
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä
  • Mikäli varattaavan kohteen laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus poistuu ja kode palautuu takaisin varausjärjestelmään.
 • Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Maksukaista Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4). Paybyway Oy näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paybyway Oy:llä on maksulaitoksen toimilupa.

  Maksukaista, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)

  Sähköposti: asiakaspalvelu@maksukaista.fi

  Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)

  Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Grelsbölen Tila ei käsittele tilausta.

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Vuokraamme tuotteita ja palveluja täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet muutoksiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Grelsbölen Tilalla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Jokaista asikasta koskee jokamiehenoikeudet. Grelsbölen Tilalla on oikeus kieltää omistamallaan alueella, omilla erityisehdoillaan vielä toimintaa. Nämä ehdot ovat yllä tai varoituspaikkojen kohdekuvaksissa erikseen mainittuja seikkoja: Jokamiehenoikeudet löydät täältä: https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Jokamiehenoikeudetesite(4450)

 

Tentsileessä yöpyjien määrä ja painorajat 

Yhden hlön tentsile, 1 hlöä max 125kg(sisältäen tavarat)

Kahden hlön tentsile,  2 aikuista tai 1 aikuinen ja 2 lasta. Tällöin lapsien yhteismitta voi olla max 240cm ja painoraja varusteineen.

Kolmen hlön tentsileessä voi majoittautua 3 aikuista tai 2 aikuista, 2 lasta max pituus lapsilla 240cm/aikuisen paikka. Max 400kg varusteineen.